🙏 VIẾNG CHÙA ĐÀ LẠT – ĐỨC TRỌNG: KHỞI TÂM TỪ BI ĐỐI VỚI THAI NHI 🙏

Thời gian: Thứ Bảy 2/11 – Chủ nhật 3/11/2019 (2 ngày 1 đêm)
11
Đức Trọng – Đà Lạt