Search
Close this search box.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

I. Thủ tục đăng ký & Thanh toán

  • Yêu cầu thanh toán 100% ngay khi đăng ký tour.
  • Các thông tin thanh toán (TM hoặc CK) nhân viên Sales MayQ Go sẽ cung cấp khi nhận được yêu cầu đăng kí tour chính thức từ quý khách.
  • Thủ tục đăng ký tour chỉ được hoàn thành khi việc thanh toán chi phí tour hoàn tất & có xác nhận chính thức của nhân viên MayQ Go.

II. Điều kiện đăng ký & hủy vé:

Sau khi xác nhận và thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour ngay khi đăng kí tour, chi phí hủy tour sẽ được tính như sau:

  • Hủy ngay sau khi đăng ký tour: phí hủy 50% tiền tour.
  • Hủy ngay sau khi thanh toán, hoặc trước 15 ngày: phí hủy 50% tiền tour.
  • Hủy 14 – 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour.
  • Hủy 09 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour
  • Trường hợp quý khách đến trễ hơn giờ khởi hành: phí hủy 100% tiền tour.

Lưu ý: Ngày hủy tour không bao gồm Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết.

Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, MayQ Go có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ số lượng khách thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn không đủ,công ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 10 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán cho tour. Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.