✳ KHÓA “QUẢN TRỊ CUỘC SỐNG VỚI NHÂN SỐ HỌC” – số 03 TẠI CỐ ĐÔ HUẾ (01 – 02/08/2020)

Số lượng học viên tối đa: 80 người. ❣ Thời gian: 01/08/2020 - 02/08/2020 ❣ Địa điểm: Huế ❣Chi phí: 6.300.000 VND/ thành viên (chưa bao gồm vé máy bay)