kinh từ ái

MC Quỳnh Hương và lối sống an tịnh

AN TỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Mấy bữa rày đang càng ngày càng thấy thấm, thấy yêu những dòng chữ nhẹ nhàng trong bài Kinh Từ Ái này. Nhẹ nhàng như một bài thơ…, mà cũng không hề ra màu sắc tôn giáo hay tâm linh gì. Chỉ là một bài kệ khơi dậy tâm từ bi – là cái luôn

Xem thêm »
May We Go – Chúng ta cùng lên đường nào! Du lịch Truyền cảm hứng sống vui vẻ tích cực, giải tỏa muộn phiền, tích năng lượng an lành.
DANH MỤC