Search
Close this search box.

thương

THƯƠNG: NGUYÊN TẮC “CHẬM LẠI 2 GIÂY”

THƯƠNG: NGUYÊN TẮC “CHẬM LẠI 2 GIÂY”

Hôm rồi hữu duyên phải đứng giữa làm nhiệm vụ hòa giải cho hai người bạn. Hai bạn là người thương của nhau, nhưng không hiểu vì lý do gì, trước giờ lại là những người hay làm tổn thương nhau nhất. Những mối quan hệ tương tự như thế này, mình ngẫm rồi lại

Xem thêm »
May We Go – Chúng ta cùng lên đường nào! Du lịch Truyền cảm hứng sống vui vẻ tích cực, giải tỏa muộn phiền, tích năng lượng an lành.
DANH MỤC