Nhớ hôm bữa tối cuối cùng trước ngày chia tay tour An lạc Tuổi Vàng 3 ở Đà Lạt, chia sẻ với các cô chú anh chị ở đó, mình có nói về sự ‘kết nối tâm linh’ mà mình cảm nhận rất rõ, khi tự mình đặt chân lên những vùng đất thiêng trong