🙏 VIẾNG CHÙA ĐÀ LẠT – ĐỨC TRỌNG: KHỞI TÂM TỪ BI ĐỐI VỚI THAI NHI 🙏

1 người / tour
1 người / tour

Tour Liên Quan

AN TRÊN ĐẤT THÁI 2024: HÀNH TRÌNH CHẠM BÌNH AN NỘI TẠI

AN TRÊN ĐẤT THÁI 2024: HÀNH TRÌNH CHẠM BÌNH AN NỘI TẠI

Tháng 03/2023, hành trình An trên Đất Thái đầu tiên tại Chiang Mai - Chiang Rai đã diễn
Tháng 1
Thái Lan

ĐẠI CỘNG HƯỞNG BẾN TRE: NIỆM PHẬT - SÁM HỐI TRÊN THÂN

Thời gian: Chủ nhật (17/09/2023). Địa điểm mà chúng mình chọn lựa cho chuyên đề ‘Niệm Phật và
Tháng 9
Bến Tre

ĐẠI CỘNG HƯỞNG YÊN TỬ 2023: VỀ MIỀN PHÚC ĐỊA

Những ngày cuối năm 2023, chuẩn bị bước vào dịp năm mới 2024, là thời điểm giao hòa
Tháng 12
Yên Tử