ĐẠI CỘNG HƯỞNG YÊN TỬ 2023: VỀ MIỀN PHÚC ĐỊA

1 người / tour
1 người / tour

Tour Liên Quan

TỰ VUI TỰ TRẢI NGHIỆM: NỘI BÀI – SƠN LA – MƯỜNG PHĂNG - ĐIỆN BIÊN – MỘC CHÂU

Chỉ mở cho các nhóm riêng từ 15 thành viên. Phương tiện di chuyển: Máy bay. Lưu trú:
Mộc Châu, Mường Phăng, Nội Bài, Sơn La, Điện Biên
Máy Bay, Xe Du Lịch
AN TRÊN ĐẤT THÁI 2024: HÀNH TRÌNH CHẠM BÌNH AN NỘI TẠI

AN TRÊN ĐẤT THÁI 2024: HÀNH TRÌNH CHẠM BÌNH AN NỘI TẠI

Tháng 03/2023, hành trình An trên Đất Thái đầu tiên tại Chiang Mai - Chiang Rai đã diễn
Tháng 1
Thái Lan

ĐẠI CỘNG HƯỞNG BẾN TRE: NIỆM PHẬT - SÁM HỐI TRÊN THÂN

Thời gian: Chủ nhật (17/09/2023). Địa điểm mà chúng mình chọn lựa cho chuyên đề ‘Niệm Phật và
Tháng 9
Bến Tre