Search
Close this search box.

MAYQ 15 NĂM – DỰ ÁN 03: LỜI KHẤN NGUYỆN TRƯỚC KHI ĐI VÀO DỰ ÁN “THÁNG BẢY ĂN CHAY, SỐNG LÀNH” 

MAYQ 15 NĂM - DỰ ÁN 03: LỜI KHẤN NGUYỆN TRƯỚC KHI ĐI VÀO DỰ ÁN “THÁNG BẢY ĂN CHAY, SỐNG LÀNH” 

[Chuỗi dự án hướng về MayQ 15 năm MỘT TRÁI TIM KIÊN ĐỊNH – MỘT CUỘC SỐNG AN HOÀ]

#Dự_án03: Bài 2

LỜI KHẤN NGUYỆN (TÁC BẠCH) TRƯỚC KHI ĐI VÀO DỰ ÁN “THÁNG BẢY ĂN CHAY, SỐNG LÀNH” 

[Lời QH] Cả nhà mình thân mến, như đã hẹn, sáng nay, Mồng 1 tháng Bảy Âm lịch, tụi mình xin phép gửi đến nhà mình bản phác lời Khấn nguyện (còn gọi là Tác bạch) trước khi chúng ta bước vào Dự án “THÁNG BẢY ĂN CHAY, SỐNG LÀNH”. Các bạn sẽ đọc những lời này trong hôm nay, để chúng ta hồi hướng chung những gì chúng ta cùng nhau làm trong tháng này đến với những mục đích ý nghĩa của dự án nhé. Bạn có thể lặp lại lời khấn nguyện này mỗi ngày trước khi đọc tụng kinh sáng, và lặp lại lần nữa cuối mỗi thời kinh. Bạn cũng có thể lưu các ý chính lời khấn nguyện này đọc hàng ngày sau khi dự án này khép lại.

Nguyện cho cả nhà mình, những ai hữu duyên cùng tham gia vào dự án này với tất cả lòng thành, cùng nhau chúng ta đi qua tháng Bảy Âm lịch này thật lợi lành.

Thương lắm.

(16.8.2023, tức Mồng 1 tháng Bảy AL)

– Lê Đỗ Quỳnh Hương & MayQ Team)

Tụi mình có share lại link bài viết mở đầu dự án, bạn nào mới vào đọc có thể đọc lại để nắm nha: https://mayqgo.com.vn/mayq-15-nam-du-an-03-thang-bay-am-lich-an-chay-song-lanh/ 


NỘI DUNG LỜI KHẤN NGUYỆN:

Con xin quy mạng đảnh lễ ba đời Chư Phật, Chư Tôn Pháp, Chư Đại Bồ tát, Chư Thánh Hiền Tăng thường trú trong mười phương,

Hôm nay là ngày (Mồng 1 tháng 7 Âm lịch), con tên là (….) – tuổi (…) Pháp danh (nếu có)… Xin nguyện: Ăn chay trọn vẹn tháng Bảy Âm lịch này (hoặc Mười ngày Thập Trai trong tháng Bảy Âm lịch này), đồng thời duy trì Ngũ Giới, và cố gắng làm nhiều việc thiện lành, như phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, bố thí… Con cũng xin nguyện năng đọc kinh, niệm Phật, trì chú… để thanh tịnh thân, khẩu, ý nghiệp, mở mang trí tuệ.

Tất cả những việc thiện lành này, cùng với tất cả phần công đức khác con làm được trong tháng này hay mãi dài về sau, xin nguyện góp gửi năng lượng tốt đẹp cho thế giới yên lành, quốc thái dân an, hồi hướng đến Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ hiện tiền đời này, ân sư đời – đạo của con, cũng nguyện cầu cho toàn thể gia đình (hai bên vợ chồng chúng con) và tất cả những người thân thuộc của con được khỏe mạnh và bình yên, người người biết tự mình chủ động tu tập, chuyển hóa nghiệp thức, tạo công đức lành, tự mình bước ra khỏi khổ đau, bệnh tật, phiền não, trần lao, nghiệp chướng, tự mình giải thoát và giải thoát thực sự. Nguyện cho tất thảy chúng con, khi bỏ báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Con cũng xin hồi hướng phần công đức này đến Pháp giới chúng sinh, đến linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con từ vô thỉ kiếp đến nay, đến người phối ngẫu của con và cha mẹ ông bà của người ấy từ nhiều đời kiếp trước đến nay, và hết thảy chư oan gia trái chủ của con từ vô thỉ kiếp đến nay. Con nguyện cầu Tam Bảo phóng quang gia hộ cho hết thảy cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Con cũng hồi hướng phần công đức này cho tất cả chư hương linh khuất mặt khuất mày, không nhà không cửa, chiến sĩ trận vong, những thai nhi sản nạn hay bị loại bỏ, những em bé mất sớm, những người mất từ bệnh nan y, người chịu bất đắc kỳ tử do chiến tranh, bệnh dịch, tai nạn giao thông, do cướp bóc, giết chóc, những người tử tù, người tự tử… , cũng hồi hướng cho tất cả các chủng tử còn oán giận trên thân thể của tôi… Nguyện cầu tất thảy chư vị đều có duyên nghe được Phật pháp, sám hối nghiệp cũ, phát tâm Bồ đề, quy y Tam Bảo, tu tập thoát khỏi khổ đau, vãng sanh Tây phương Cực lạc thế giới.

Nguyện cho con luôn được sống trong sự che chở hộ độ của mười phương Tam Bảo, cho con luôn tỉnh giác, đời này và dài mãi về sau luôn ý thức đoạn tất cả những nghiệp ác, năng làm những hạnh lành. Nguyện cho con mỗi ngày một rốt ráo buông bỏ được tâm tham, sân, si, tâm kiêu mạn, tâm nghi ngờ cùng tà kiến, phát được lòng từ bi và trí tuệ để thương yêu được muôn loài. Nguyện cho con đoạn được tất cả các nghiệp thức, hóa giải được rốt ráo các oan oan tương báo nhiều đời, chuyển hóa tất thảy oan gia trái chủ thành quyến thuộc bồ đề, nương trợ nhau tu tập thẳng đến ngày đạt Vô Thượng Bồ Đề, tâm không gián đoạn, thối chí hay giãi đãi.

Nguyện trong quá trình ăn chay, sống lành, tu tập của con hàng ngày sẽ có những chúng sanh hữu duyên cùng nghe được, cảm được để cùng ăn chay, niệm Phật, đọc kinh, trì chú… cùng con, cùng nhau độ sinh và giải thoát, hết một báo thân này, đồng vãng sanh Cực Lạc Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật

#Hướng_đến_15nămMayQ
#Một_Trái_tim_kiên_định
#Một_Cuộc_sống_an_hoà

Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan

AN CANADA: CHUYẾN ĐI ĐẦY Ý NGHĨA VỚI MAYQ GO

AN CANADA: CHUYẾN ĐI ĐẦY Ý NGHĨA VỚI MAYQ GO

[Lời MayQ Team] Cứ mỗi hành trình qua đi, sẽ thêm thật nhiều những trải nghiệm và cảm xúc đọng lại, không chỉ đối với nhà MayQ mà còn với tất cả những thành viên tham gia chuyến đi đó. Tụi mình vẫn luôn trân quý và thiệt thích cảm giác được đọc những dòng

Xem thêm »
May We Go – Chúng ta cùng lên đường nào! Du lịch Truyền cảm hứng sống vui vẻ tích cực, giải tỏa muộn phiền, tích năng lượng an lành.