Search
Close this search box.

giếng bậc thang

Đoàn MayQ Go đã có một buổi chiều tuyệt đẹp tại khu vực Giếng bậc thang - Step Well Chand Baori tại làng Abhaneri, Rajasthan.

AN ẤN ĐỘ: NĂNG LƯỢNG GIẾNG BẬC THANG CHAND BAORI

[Chuyến AN trên đất Ấn 2023] Ngày 4: NĂNG LƯỢNG GIẾNG BẬC THANG CHAND BAORI LÀNG ABHANERI: TRONG VEO, BÌNH DỊ ĐẾN NAO LÒNG Hôm qua, chúng mình đã có một buổi chiều tuyệt đẹp tại khu vực Giếng bậc thang – Step Well Chand Baori tại làng Abhaneri, Rajasthan. Phải nói ngay, cái ‘tuyệt

Xem thêm »
May We Go – Chúng ta cùng lên đường nào! Du lịch Truyền cảm hứng sống vui vẻ tích cực, giải tỏa muộn phiền, tích năng lượng an lành.
DANH MỤC