Search
Close this search box.

ngẫm và ngộ của Quỳnh

BIẾT ƠN CŨNG CẦN PHẢI TẬP…

Bạn biết không, một trong những điều mình luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống này, chính là… lúc nào trong con người mình cũng dễ dàng dâng lên cảm giác biết ơn mọi điều mình đang có! Và cũng chính nó là điều làm cho cuộc sống mình lúc nào cũng muốn hửng về

Xem thêm »
MC Quỳnh Hương chia sẻ sự ngẫm ngộ về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

“BÁT NHÃ BA LA MẬT”

Tròn 5 năm, bài viết này ra đời. Bạn có lẽ đã nghe nhắc đến thường xuyên cụm từ này, nhưng bạn có biết nó muốn nói gì không…? 😊 “Gate Gate, Paragate Parasamgate Bodhi Svaha” “Ráng lên. Ráng lên. Ráng lên nữa. Ráng lên thêm chút nữa. Đắc Bồ đề (Trí tuệ Bát nhã).

Xem thêm »
May We Go – Chúng ta cùng lên đường nào! Du lịch Truyền cảm hứng sống vui vẻ tích cực, giải tỏa muộn phiền, tích năng lượng an lành.
DANH MỤC