Hiển thị kết quả duy nhất

ĐẠI CỘNG HƯỞNG ĐỒNG NAI THÁNG 10: HƯỚNG VỀ VÍA QUAN ÂM BỒ TÁT

Hằng năm, cứ vào các ngày 19/02, 19/06 và 19/09 Âm lịch, Phật tử ở khắp mọi nơi đều hướng về làm lễ ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Chính vì thế, mà chúng mình quyết định đưa chuyên đề HƯỚNG VỀ VÍA QUAN ÂM BỒ TÁT – TRÌ KINH PHỔ MÔN – NIỆM HỒNG DANH QUAN ÂM & CHÚ ĐẠI BI trong hành trình Đại cộng hưởng ở Đồng Nai vào tháng 10.2023.

Tháng 10
Đồng Nai