phật pháp

Ngày vía Phật Mẫu Chuẩn Đề

KÍNH ĐẢNH LỄ NGÀY VÍA PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

Hôm nay ngày 16/03 Âm lịch là ngày Vía Phật Mẫu Chuẩn Đề. Phật Mẫu Chuẩn Đề là một trong lục Quan Âm Bồ Tát của Phật giáo. Ngài thị hiện trong lục đạo luân hồi để cứu khổ, cứu nạn chúng sinh, thường là các người có bệnh tật nặng và nghiệp chướng sâu

Xem thêm »
May We Go – Chúng ta cùng lên đường nào! Du lịch Truyền cảm hứng sống vui vẻ tích cực, giải tỏa muộn phiền, tích năng lượng an lành.
DANH MỤC